Vandkvalitet

Kvaliteten af vandet, der sendes fra Hasnæs Vandværk og ud til forbrugerne  kontrolleres løbende, og sker flere steder på vandets vej fra boring og til forbruger.
 
Hyppighed og kontrolsteder er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Heri er også bestemt, hvilke stoffer der skal kontrolleres for. Kontrollen er omfattende, og indeholder bl.a analyser for bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer. 
Kontrol af det behandlede drikkevand sker flere gange om året.   
 
Hasnæs Vandværk har aftale med analyselaboratoriet Eurofins om udtagning og analyse af vandprøverne. 
 
Under vandkvalitet kan ses de nyeste analyser af vandet fra Hasnæs Vandværk.

Seneste analyserapporter

20. noveber 2018
15. februar 2018