Takstblad

Husk ved køb - salg - flytning...

Skal du flytte, købe eller sælge ejendom, er det vigtigt for dig, at der foretages en aflæsning af vandmåleren-

Det er fraflytteren der hæfter for forbruget, indtil flytningen er anmeldt og aflæsning er foretaget.

Sørg derfor at der gives besked om ændringerne til Vandværket, så du får en korrekt regning og undgår at betale for andres forbrug.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning
Takstblad 2019
 
Tilslutningsbidrag: (excl. moms)  
(enfamilieshus, sommerhus, lejlighed)  
Hovedanlægsbidrag
kr.   6.965,00 
Forsyningsledningsbidrag kr.   3.903,00
Stikledningsbidrag kr.   9.800,00
I alt kr. 20.668,00
 
Driftsbidrag: (excl. moms)
 
Fast årlig afgift pr. ejendom / bolig kr.     650,00
vandafgift pr m3 kr.         5,00
Statsafgift af ledningsført vand, pr m3 kr.         6,37
 
Driftsbidrag er excl. statsafgift på ledningsført vand og grundvandsbeskyttelse. (skat afsnit E.A.7.5.) 2015
 
Målerafgift kr.    150,00
 
Gebyrer: (excl. moms)
 
Gebyr ved ejerskifte kr.    200,00
Betales af køber
 
Genåbningsgebyr ved lukning og genåbning kr.    500,00
 
Gebyr for skriftlig oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/ hushandel kr.    250,00
Gebyr for betaling via Girokort kr.      45,00
 
Rykkegebyr (incl moms) kr.    150,00
 
Målerbrønde skal altid være frilagte og ikke overdækkede, således at vandværkets personale/håndværkere kan komme uhindret til målere og haner. 
Gebyr hvis vandværket skal rydde for tilgængelighed. kr.    500,00
 
Ved niveau ændring omkring målerbrønde, skal bruger for egen regning hæve måler og brønd til det nye niveau.
 
Tilslutningsafgift og driftsbidrag vedrørende 2019 godkendt af Syddjurs Kommune: Dato: 29/1/2019