Ejerskifte

På overtagelsesdatoen indtræder jeg som medlem i Hasnæs Vandværk A.m.b.A med  
rettigheder og forpligtelser i henhold til selskabets vedtægter og regulativ.
Ny ejer: *
Privatadresse:
Telefon:
Emailadresse: *
Ejendommens Adresse: *
Matrikelnr: *
Dato for overtagelse: *
Målerstand i m3: *
Bemærkninger: