1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
8.jpg

NYT

Målerbrønde
Vandværket har gennemført en GPS-registrering af næsten alle målerbrønde og stophaner. Vi mangler stadig ca. 25 målerbrønde, som ikke kunne findes, da de ikke er frilagte. I henhold til vedtægterne er grundejeren pligtig til at holde brønddækslet frilagt. Vi kontakter de grundejere, der mangler at frilægge deres brønddæksel. I den forbindelse kan der blive tale om udgifter for grundejeren, såfremt vandværket bliver nødt til at frilægge dækslet.

Gebyrer til Nets
Det går som bekendt kun een vej med gebyrer. Hver opkrævning i betalingsservice bliver pålagt et gebyr fra Nets. Vandværket har hidtil afholdt denne udgift. Fra 2020 har bestyrelsen besluttet, at gebyret betales af grundejeren. Gebyr pr. opkrævning bliver kr. 10,-

Se de nyeste vandanalyser:

Vandets hårdhedsgrad er 10 dH