1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
8.jpg

Indkaldelse til generalforsamling

På grund af Corona-situationen har bestyrelsen besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling, der skulle have fundet sted i maj måned til den

01. august 2020  kl. 10.00 på Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2019 til godkendelse
4. Budget 2019 til godkendelse, herunder takstblad Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Per Prip og Claus Carstensen. Begge er villige til genvalg.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
 
Af hensyn til traktement efter generalforsamling beder vi om tilmelding til generalforsamlingen  på www.hasnaes-vand.dk senest den 27. juli.
Bestyrelsen
Tilmelding til generalforsamling her

Se foreløbig beretning og årsrapport

Vandets hårdhedsgrad er 10 dH