Velkommen til Hasnæs Vandværk A.m.b.A

Interessentselskabet blev startet i 1963 med en enkelt boring der kunne yde ca. 5 m3 i timen. Det var dengang tilstrækkeligt til at forsyne 30 - 40 sommerhuse og et enkelt landbrug.

Udviklingen gennem de nu godt 50 år har gået stærkt, idet der nu er 5 boringer ved vandværket på Øervej 1B, Øer, 8400 Ebeltoft. Den samlede ydelse fra de fem boringer er på ca. 50 m3 i timen.

Vandværksbygningen blev opført i 1979.

Vandværket har i dag en indvindingstilladelse på  73.000 m3 vand pr.år.

Der er nu tilsluttet 775 forbrugsmålere til vandværket. 

 

Tilmelding til nyhedsbrev: Se under "Nyheder" eller KLIK HER

Husk at meddele ejerskifte, adresseændring m.v. til vandværket. Dette kan ske under punktet ejerskifte og adresseændring

Målerbrønde skal altid være fritlagte, således at vandværkets personale/håndværkere kan komme uhindret til målere og haner.